Zolang mogelijk zelfstandig wonen

Te oud voor thuis, te goed voor tehuis. Waar moet oma wonen?

Bij een te krappe woningmarkt gaat het meestal over jonge starters die geen huis kunnen krijgen. Maar voor ouderen is het gebrek aan passende woningen nog veel schrijnender. ‘Mensen blijven te lang in een ongeschikte woning en de gevolgen komen voor rekening van de zorg.’

Vastgoedontwikkelaar Cocon bouwde het voormalige bejaardentehuis aan de Amstel in Amsterdam om tot 120 zelfstandige sociale huurwoningen voor ouderen. Op de begane grond zit een sociëteit met eetcafé.Foto: Roger Cremers voor het FD

In het kort

Vergrijzing is tikkende tijdbom op de woningmarkt én in de zorg.

Er moeten meer woningen komen die inspelen op de specifieke behoeftes van ouderen.

Passende woonvormen helpen zorgvraag af te remmen.

Toch gebeurt er nog te weinig, waarschuwen oudereninstanties.

Sommige corporaties en vastgoedontwikkelaars werken aan passende woningen voor ouderen.

De 70-jarige Ad— type kerstman: groot, gezellig, hartelijk — is mantelzorger voor zijn moeder van 96. En hij weet zeker: zoals zij wil hij niet oud worden. ‘Zij vereenzaamt. Doordat ze steeds moeilijker loopt, komt ze steeds minder naar buiten. Ook al kom ik elke week drie of vier keer langs, is het niet genoeg.’

Daarom broedt de semi-gepensioneerde bouwadviseur, die liever niet met zijn volledige naam in de krant wil, op een laatste werkproject: het ontwerp en de bouw van vijf clusterwoningen die hij en zijn vrouw samen met bevriende stellen willen gaan betrekken. ‘Je woont dan zelfstandig maar doet ook veel samen.’

Zijn ontwerp voorziet in gemeenschappelijke ruimtes zoals een woonkeuken, een lees- en spelletjeskamer en een logeervertrek voor visite of inwonende verpleegster. ‘Daarnaast wil ik een soort administratiekantoor, dat bijvoorbeeld hulp in het huishouden of zorg regelt als dat nodig is,’ vertelt hij. ‘Maar het idee is in eerste instantie dat je elkaar een beetje helpt en op elkaar past.’

Wachtlijsten

Dat zal wel moeten, want het bejaardentehuis bestaat niet meer. Sinds een jaar of acht geleden werd begonnen met het opdoeken van de verzorgingshuizen, gaapt een enorm gat tussen eigen huis en verpleeginstelling, constateert Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ouderenbond Anbo. ‘Mensen hebben een steeds zwaardere medische indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een verpleeghuisplek. Daardoor blijven ze langer thuis wonen, ook wanneer het eigenlijk niet meer kan. En belanden ze vaker op de spoedeisende hulp.’

Leemte

Sinds is begonnen met het opdoeken van verzorgingstehuizen, gaapt er een enorm gat tussen eigen huis en verpleeginstelling

De oplossing ligt niet (alleen) in meer verpleeghuisplekken. Want dat is geen haalbare kaart, weet Cees van Boven, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Woonzorg Nederland. In 2040 is immers een op de vier inwoners 65-plusser, waarvan een derde boven de tachtig.

Er moeten verpleeghuizen worden bijgebouwd, maar ook moet het roer om op de woningmarkt. Er moet meer ruimte komen voor alternatieve woonvormen zoals de gedroomde clusterwoningen van Ad, of hofjes. Maar ook voor andere collectieve woonformules zoals woongroepen, woongemeenschappen van oud en jong of ouderenflats met zorg op afroep.

En zelfs dat is niet genoeg, vindt Van Boven. ‘Waar wij naar toe moeten, is een zorgzame stad. Wat ik daarmee bedoel? De openbare ruimte zo indelen dat mensen worden uitgenodigd om te bewegen en elkaar op te zoeken, dat de gemeenschapszin wordt versterkt.’

‘Super agednation’

Het aantal 65-plussers neemt de komende twintig jaar toe van 3,3 miljoen tot 4,8 miljoen. Van hen is een derde de tachtig gepasseerd en lijdt een half miljoen aan dementie. Daarmee verkrijgt Nederland de weinig benijdenswaardige status van super agednation, en zullen bij ongewijzigd beleid de komende decennia de uitgaven aan ouderenzorg ruim verdubbelen tot rond €43 mrd.

Intussen is het tekort aan verpleeghuisplaatsen opgelopen tot ruim 16.000 en komen er iedere maand op de wachtlijst honderden ouderen bij. Voor 2030 wordt de totale vraag naar verpleeghuisplekken geraamd op een kleine 150.000.

Radicale omwenteling

Zo’n radicale visie is nodig, omdat wij nu met zijn allen langer oud zijn dan we ooit jong waren. ‘Mensen die in een aangepast huis wonen, in een zorgzame omgeving, hebben minder zorg nodig’, zegt Van Boven.

Den Haan weet er zelfs een prijskaartje aan te hangen: geschikte ouderenhuisvesting kan het Rijk jaarlijks €45 mln tot €60 mln aan zorgkosten besparen. Nu zitten tienduizenden ouderen gevangen in veelal te grote woningen, omdat gemeenten te weinig oog hebben voor wat zij nodig hebben. ‘Zij willen heus wel verhuizen en kleiner gaan wonen, maar er is geen passend alternatief.’

Passend betekent: in hun vertrouwde buurt met een eigen voordeur en noodzakelijke voorzieningen als supermarkt, huisarts en OV dichtbij. ‘De nadruk moet op wonen liggen, en niet op zorg’, zegt Den Haan. ‘Mensen willen niet betutteld worden. Het institutionele van het verzorgingstehuis willen zij niet meer. Maar ze willen wel deel uitmaken van een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken.’

 

30  koop appartementen

 

———————————————————————————————————-

 

 

 

 

Indeling appartement bijvoorbeeld , ruimere  badkamer,1 of meer slaapkamers ,speciaal ontworpen keuken etc.

————————————————————————————————————————-  –

————————————————————————————————–

 

————————————————————————————————————————-

Inlichtingen:info@twr-vastgoed.nl

Telefoon:0646476599

 

6 Ruime Appartementen

Mooie oude stijl van het gebouw  met alle gemakken van deze tijd.

Afgesloten terrein voor optimale veiligheid