woningen Friesland

Deze site heb ik tijdelijk omgebouwd voor de politiek. 


————————————————————————————————————————

Huur woningen zijn er te weinig en  helemaal in de dorpen.

Ouderen willen wel verhuizen naar bijvoorbeeld een appartement maar die zijn er te weinig

Jongeren en ouderen kunnen niet wonen zoals ze graag willen namelijk betaalbaar wonen.

Wat gaan wij hieraan doen?

plannen maken voor huurwoningen in dorpen en steden de provincie inschakelen om dit

te promoten bij de gemeentes bestemmingsplannen wijzigen tbv de burger die in zak en as zit

er moet wat gebeuren in Friesland en niet over tien jaar maar nu!!