Zolang mogelijk zelfstandig wonen

Te oud voor thuis, te goed voor tehuis. Waar moet oma wonen? Bij een te krappe woningmarkt gaat het meestal over jonge starters die geen huis kunnen krijgen. Maar voor ouderen is het gebrek aan passende woningen nog veel schrijnender. … Lees verder