Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden prive sauna Ter-idzard

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de verhuurder –  prive sauna  Ter -idzard en de huurder (de klant) die het persoonlijk gebruiksrecht van de ruimtes van de privé sauna   huurt voor een zekere tijd tegen een bepaalde prijs.
1.2 De ruimtes   zijn een sauna /relexruimte  douche(warm en  koud water) toilet terras  en het interieur.

 1. Reserveren.
  2.1 Reserveren kan per telefoon of per e-mail. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van de algemene voorwaarden.
  2.2 Iedere reservering zal door ons worden bevestigd via e-mail, daarom verzoeken wij u bij reservering uw telefoonnummer en E-mailadres mee te delen. Ook wanneer de reservering per e-mail is gedaan.
 2. Prijs.
  3.1 De prijs is € 35,- per uur(of anders volgens aanbiedingen) maximaal 2 personen reservering minimaal 2 uren.(of anders in overleg).
  3.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling uiterlijk 48 uur voor de ontvangstdatum van de huurperiode op de door verhuurder aangegeven rekening gestort te zijn.
 3. Annulering.
  4.1 Afspraken kunnen zonder kosten per mail of telefoon geannuleerd worden tot maximaal 48 uur voor de ingangsdatum.
  4.2 In geval van annulering tussen 48 en 24 uur voor de ingangsdatum bedragen de kosten 50% van de overeengekomen huursom.
  4.3 Voor annulering binnen 24 uur voor de ingangsdatum is de huurder de volledige huursom verschuldigd aan de verhuurder.
 4. Veiligheid, hygiëne en gezondheid.
  5.1 Niet geschikt voor kinderen.
  5.2 Douchen voor het saunagebruik aanbevolen.
  5.3 Om hygiënische redenen zit u in de sauna steeds op een handdoek, ook de voeten worden op een handdoek geplaatst.
  5.4 De etherische oliën in de sauna mag u enkel verdund met water op de kachel van de sauna gieten, en mag alleen met de lepel gegoten op de stenen worden om brandgevaar te voorkomen.
  5.5  Er mogen zelf geen producten worden meegenomen om toe te voegen aan het water.
  5.6 Huisdieren meenemen in de sauna is niet toegestaan(mag wel op het terras)
  5.7 Indien de vloer nat gemaakt is na gebruik van de sauna faciliteiten, gelieve deze dan na afloop droog te maken met de trekker. Dit is voor uw eigen veiligheid i.v.m. uitglijden.
  5.8 Een overnachting is mogelijk voor maximaal 2 personen.
 5. Aansprakelijkheid bij ongevallen.
  6.1 Gebruik van de sauna/zwembad/en andere faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico.
  6.2 De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
  6.3 De verhuurder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke goederen van bezoeker en/of gebruiker.
  6.4 De verhuurder heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement e.d.)
  6.5 Het Nederlands recht is op deze huurovereenkomst van toepassing. Heeft u problemen of vragen wij proberen die zo snel mogelijk te beantwoorden of op te lossen.

Lisa en Gerard